โรงเรียนบ้านหนองบัว
หมู่ที่ 8 ถนนบ่อล้อ-ลำทับ บ้านหนองบัว  ตำบลหนองบัว   อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 92160
เบอร์โทรศัพท์ 0899089312
คณะผู้บริหาร

นายกมล เหมือนจิตต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0899089312