โรงเรียนบ้านหนองบัว
หมู่ที่ 8 ถนนบ่อล้อ-ลำทับ บ้านหนองบัว  ตำบลหนองบัว   อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 92160
เบอร์โทรศัพท์ 0899089312
ภาพกิจกรรม
โครงการจิตอาสา ช่วยพัฒนาโรงเรียน
กลุ่มนักเรียนโรงเรียนรัษฎา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง จำนวน 5 คน เข้ามาทำโครงการจิตอาสา ช่วยพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองบัว ได้แก่ เก็บขยะ ถอนหญ้าและกวาดลานอเนกประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนหน้า ทางโรงเรียนบ้านหนองบัว ต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2565,06:55   อ่าน 26 ครั้ง