โรงเรียนบ้านหนองบัว
หมู่ที่ 8 ถนนบ่อล้อ-ลำทับ บ้านหนองบัว  ตำบลหนองบัว   อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 92160
เบอร์โทรศัพท์ 0899089312
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565

        วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ..2565 โรงเรียนบ้านหนองบัว เปิดเรียนวันแรก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยทางโรงเรียนได้จัดโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองบัว ได้ลงตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit(ATK) ซึ่งคณะครูและนักเรียนได้ตรวจแล้ว ผลปรากฏว่า ไม่พบเชื้อ สามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้ ภายใต้มาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทางผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2565,21:01   อ่าน 81 ครั้ง