โรงเรียนบ้านหนองบัว
หมู่ที่ 8 ถนนบ่อล้อ-ลำทับ บ้านหนองบัว  ตำบลหนองบัว   อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 92160
เบอร์โทรศัพท์ 0899089312
ผู้บริหาร

นายกมล เหมือนจิตต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/09/2021
ปรับปรุง 16/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 39099
Page Views 49910
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกันตังพิทยากร กันตัง
2 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ กันตัง
3 โรงเรียนบ้านโคกยาง กันตัง
4 โรงเรียนบ้านบางหมาก กันตัง
5 โรงเรียนวัดควนธานี กันตัง
6 โรงเรียนบ้านนาเกลือ กันตัง
7 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา กันตัง
8 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สาขาบ้านเคี่ยมงาม กันตัง
9 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา กันตัง
10 โรงเรียนบ้านมดตะนอย กันตัง
11 โรงเรียนบ้านน้ำฉา กันตัง
12 โรงเรียนบ้านโคกยาง สาขาบ้านหนองยาว กันตัง
13 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ กันตัง
14 โรงเรียนบ้านป่าเตียว กันตัง
15 โรงเรียนบ้านบางสัก สาขาบ้านทุ่งค่าย กันตัง
16 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สาขาบ้านควนแคง กันตัง
17 โรงเรียนบ้านแตะหรำ กันตัง
18 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ กันตัง
19 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ กันตัง
20 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด กันตัง
21 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา กันตัง
22 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง กันตัง
23 โรงเรียนบ้านบางหมากน้อย กันตัง
24 โรงเรียนบ้านท่าปาบ กันตัง
25 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ กันตัง 075-270109
26 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู กันตัง
27 โรงเรียนบ้านพระม่วง กันตัง
28 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ สาขาบ้านโคกทราย กันตัง
29 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ กันตัง
30 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา กันตัง
31 โรงเรียนบ้านแหลม กันตัง
32 โรงเรียนบ้านกันตังใต้ กันตัง
33 โรงเรียนวัดวารีวง กันตัง
34 โรงเรียนบ้านปาเต กันตัง
35 โรงเรียนบ้านหาดยาว กันตัง
36 โรงเรียนบ้านคลองลุ กันตัง
37 โรงเรียนบ้านนาเหนือ กันตัง
38 โรงเรียนบ้านจุปะ กันตัง
39 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สาขาบ้านหัวหิน กันตัง
40 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม กันตังใต้ กันตัง 075-290637
41 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม คลองชีล้อม กันตัง 0806094896
42 โรงเรียนบ้านบางเตา คลองลุ กันตัง 075-217281
43 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ นาเกลือ กันตัง 091-7273055
44 โรงเรียนบ้านน้ำราบ บางสัก กันตัง 0874186729
45 โรงเรียนบ้านบางสัก บางสัก กันตัง 0-7529-2306
46 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า บางหมาก กันตัง
47 โรงเรียนบ้านบางเป้า บางเป้า กันตัง 075-270624
48 โรงเรียนบ้านท่าส้ม บ่อน้ำร้อน กันตัง 075292133
49 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ เกาะลิบง กันตัง ไม่มี
50 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ รัษฎา 0-7529-4332
51 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง รัษฎา 075-270138
52 โรงเรียนวัดโคกเลียบ รัษฎา
53 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ รัษฎา
54 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง รัษฎา
55 โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ รัษฎา
56 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย รัษฎา
57 โรงเรียนวัดเขาพระ รัษฎา
58 โรงเรียนบ้านหนองมวง รัษฎา
59 โรงเรียนบ้านควนหนองกก รัษฎา
60 โรงเรียนรัษฎา รัษฎา
61 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ รัษฎา
62 โรงเรียนวัดควนเมา ควนเมา รัษฎา 085-782-2179
63 โรงเรียนบ้านต้นไทร หนองบัว รัษฎา 0863675663
64 โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว รัษฎา 0899089312
65 โรงเรียนบ้านคลองมวน หนองปรือ รัษฎา
66 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองปรือ รัษฎา 0 7527 0139
67 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน เขาไพร รัษฎา
68 โรงเรียนบ้านลำช้าง เขาไพร รัษฎา
69 โรงเรียนวัดน้ำฉ่า วังวิเศษ
70 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง วังวิเศษ
71 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ วังวิเศษ
72 โรงเรียนบ้านช่องหาร วังวิเศษ
73 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วังวิเศษ
74 โรงเรียนบ้านบางคราม วังวิเศษ
75 โรงเรียนบ้านจิจิก วังวิเศษ
76 โรงเรียนบ้านไชยภักดี วังวิเศษ
77 โรงเรียนบ้านช่องลม วังวิเศษ 075-270144
78 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ วังวิเศษ
79 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง ท่าสะบ้า วังวิเศษ 0887510923
80 โรงเรียนบ้านต้นปรง มะปรางเหนือ วังวิเศษ 075296118
81 โรงเรียนบ้านบางพระ วังมะปราง วังวิเศษ (075) 262136
82 โรงเรียนบ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ 075-206866
83 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ (075) 291401
84 โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาวิเศษ วังวิเศษ 075584501
85 โรงเรียนบ้านเขาโอน เขาวิเศษ วังวิเศษ 0-7526-1534
86 โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาวิเศษ วังวิเศษ 0898737533
87 โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาวิเศษ วังวิเศษ (075) 584561
88 โรงเรียนบ้านคลองโตน เขาวิเศษ วังวิเศษ 075-270952
89 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สิเกา (075) 291086
90 โรงเรียนบ้านพรุจูด สิเกา
91 โรงเรียนบ้านห้วยไทร สิเกา
92 โรงเรียนบ้านผมเด็น สิเกา
93 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สิเกา
94 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สิเกา
95 โรงเรียนบ้านโตน สาขาบ้านไทรทอง สิเกา
96 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง สิเกา
97 โรงเรียนบ้านไสต้นวา สิเกา
98 โรงเรียนวัดไม้ฝาด สิเกา
99 โรงเรียนบ้านหัวหิน สิเกา
100 โรงเรียนกมลศรี สิเกา
101 โรงเรียนบ้านดุหุน สิเกา
102 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สิเกา
103 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สิเกา
104 โรงเรียนบ้านโตน สิเกา 0-7527-0147
105 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สิเกา (075) 291089
106 โรงเรียนหาดปากเมง สิเกา
107 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สิเกา
108 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว สิเกา
109 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สาขาวัดเขาแก้ว สิเกา
110 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สาขาตรังคสมบัติ 1 สิเกา
111 โรงเรียนบ้านไร่ออก สิเกา
112 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง กะลาเส สิเกา (075) 267077
113 โรงเรียนบ้านพรุเตย กะลาเส สิเกา 084-6835195 เบอร์โทรสาร - E mail - banprutoei@gmail.com
114 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร นาเมืองเพชร สิเกา 075278159
115 โรงเรียนบ้านสายควน เขาไม้แก้ว สิเกา 0-7521-3520
116 โรงเรียนบ้านฉางหลาง ไม้ฝาด สิเกา 075829991
117 โรงเรียนบ้านควนพญา ห้วยยอด
118 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง ห้วยยอด
119 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ ห้วยยอด
120 โรงเรียนวัดควนไทร สาขาบ้านทุ่งล้อม ห้วยยอด
121 โรงเรียนห้วยยอด ห้วยยอด
122 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สาขาบ้านท่าประดู่ ห้วยยอด
123 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ห้วยยอด
124 โรงเรียนบ้านควนตัง ห้วยยอด
125 โรงเรียนบ้านหนองราโพ ห้วยยอด
126 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ห้วยยอด
127 โรงเรียนบ้านเขากอบ สาขาบ้านเขาหัวแหวน ห้วยยอด
128 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ห้วยยอด
129 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ห้วยยอด
130 โรงเรียนบ้านลำแพะ ห้วยยอด
131 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ห้วยยอด
132 โรงเรียนบ้านป่ากอ สาขาวัดเขาปินะ ห้วยยอด
133 โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด ห้วยยอด
134 โรงเรียนบ้านป่ากอ ห้วยยอด
135 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สาขาบ้านลานกระทิง ห้วยยอด
136 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ห้วยยอด
137 โรงเรียนบ้านควนเลียบ ห้วยยอด
138 โรงเรียนวัดบางดี สาขาบ้านพรุจูด ห้วยยอด
139 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สาขาบ้านสะพานยูง ห้วยยอด
140 โรงเรียนวัดบางดี ห้วยยอด
141 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ห้วยยอด
142 โรงเรียนบ้านเขากอบ สาขาบ้านนาท่อม ห้วยยอด
143 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า ห้วยยอด
144 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม ห้วยยอด
145 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ ห้วยยอด
146 โรงเรียนห้วยนางราษฏร์บำรุง ห้วยยอด
147 โรงเรียนวัดสิทธิโชค ห้วยยอด
148 โรงเรียนวัดบางดี สาขาบ้านควนงาช้าง ห้วยยอด
149 โรงเรียนบ้านหนองยูง ห้วยยอด
150 โรงเรียนบ้านป่ายาง ห้วยยอด
151 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ห้วยยอด
152 โรงเรียนบ้านลำภูรา ห้วยยอด
153 โรงเรียนบ้านควนอารี ห้วยยอด
154 โรงเรียนสามัคคีศึกษา ห้วยยอด
155 โรงเรียนวัดเขา สาขาบ้านไทรงาม ห้วยยอด
156 โรงเรียนบ้านไสบ่อ ห้วยยอด
157 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม สาขาบ้านทุ่งวางาม ห้วยยอด
158 โรงเรียนบ้านเขากอบ ห้วยยอด
159 โรงเรียนวัดปากแจ่ม ห้วยยอด
160 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ห้วยยอด
161 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร ห้วยยอด
162 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สาขาบ้านนาพระยา ห้วยยอด
163 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง ท่างิ้ว ห้วยยอด 085-4743781, 084-6890020
164 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.) อุปถัมภ์ ท่างิ้ว ห้วยยอด 075-272236
165 โรงเรียนวัดเขา ท่างิ้ว ห้วยยอด 075272237
166 โรงเรียนบ้านหนองหมอ นาวง ห้วยยอด 075264411
167 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา บางกุ้ง ห้วยยอด 075-264625
168 โรงเรียนวัดนาวง บางกุ้ง ห้วยยอด (075) 264174
169 โรงเรียนบ้านซา บางดี ห้วยยอด 0858889687
170 โรงเรียนวัดควนไทร ปากคม ห้วยยอด 085 - 7923867
171 โรงเรียนบ้านน้ำพราย ปากคม ห้วยยอด 075-270163
172 โรงเรียนบ้านวังลำ วังคีรี ห้วยยอด 075578038
173 โรงเรียนบ้านวังหลาม ห้วยนาง ห้วยยอด 075-584777
174 โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501) ห้วยนาง ห้วยยอด 075294080
175 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้วยยอด ห้วยยอด (075) 271289
176 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ห้วยยอด ห้วยยอด 075-271297