โรงเรียนบ้านหนองบัว
หมู่ที่ 8 ถนนบ่อล้อ-ลำทับ บ้านหนองบัว  ตำบลหนองบัว   อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 92160
เบอร์โทรศัพท์ 0899089312
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ 80 ม.8 ถนนบ่อล้อ - ลำทับ ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
โทร. 089 - 9089312
e - mail : 1092140314@pracharath.ac.th