โรงเรียนบ้านหนองบัว
หมู่ที่ 8 ถนนบ่อล้อ-ลำทับ บ้านหนองบัว  ตำบลหนองบัว   อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 92160
เบอร์โทรศัพท์ 0899089312
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัว เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องใน วโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 65
นัดหมายประชุมผู้ปกครองนักเรียน รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 65
รับการติดตามผลการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (SAR 2564)
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 65
วันเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ เครือข่ายรัษฎาผดุงวิทย์
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 มอบเงินค่าอาหารกลางวัน
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
รับสมัครนักเรียน
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม พ.ศ.2565 ผลการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
สัปดาห์ที่ 20 ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม พ.ศ.2565 ผลการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
วันพุธ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2565 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นักเรียนเข้ารับวัคซีน (Pfizer)
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นักเรียนเข้ารับวัคซีน (Pfizer)
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 65
ผลการจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 19 ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม พ.ศ.2565
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 65
นักเรียนเข้ารับวัคซีน (Pfizer)
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 65
ผลการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์-4 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 65
ผลการจัดการเรียนการสอน 21-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 65
เข้ารับวัคซีน (Pfizer) เข็มที่1 สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 5 - 11 ปี
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 65