โรงเรียนบ้านหนองบัว
หมู่ที่ 8 ถนนบ่อล้อ-ลำทับ บ้านหนองบัว  ตำบลหนองบัว   อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 92160
เบอร์โทรศัพท์ 0899089312
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน พ.ศ.2564 โดยใช้ รูปแบบ On-Air ,On-Hand และOn-Line
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64